כאשר זכיתם בהגרלה טופס ישיר בע"מ מזכה את החשבון שלכם באתר. במידה ותרצו להעביר את כספי הזכיה שלכם או חלקם לחשבון הבנק האישי עליכם ללכת ל"חשבון שלי" "משיכות" ולשלוח בקשה להעברה .

חברת טופס ישיר בע"מ תעביר את הכספים לחשבון ע"ש הלקוח הרשום בלבד.

כאשר סכום הזכיה עולה על הסך 5,000 ₪, תשלח אליכם הודעה בדוא"ל, ותתבקשו להגיע .למשרדי טופס ישיר בע"מ, שם לאחר זיהוי תקבלו את הטופס הזוכה לידיכם

הסבר קצר בנושא המיסוי על הזכיות:

החל משנת 2003, הוטל מיסוי על זכיות בהגרלות לרבות תיקון פקודת מס הכנסה וקביעת תקנות. לפיכך כיום, בזכיות העולות על הסכום הפטור ממס, ינוכה המס ע"י מפעל הפיס בעת ביצוע התשלום (ניכוי במקור), ויועבר לרשויות המס.

החל משנת 2014 הועלה שיעור המס על זכיות מהגרלות ל – 30% מסכום הזכייה העולה על הסכום הפטור ממס.

הסכום הפטור ממס נקבע החל משנת 2014 על 50,000 ₪ (עד סוף שנת 2013 סכום הזכייה הפטור ממס עמד על 60,720 ₪)

כלומר, אם זכית בזכייה עד לסכום של 50,000 ₪ תקבל את מלא סכום הזכייה, ללא כל ניכוי.

אם הזכייה עולה על הסך של 50,000 ₪, אזי הסכום הפטור ממס קטן ככל שסכום הזכייה עולה עד לסכום זכיה של 100,000 ₪ בגינו לא ניתן פטור כלל, והזוכה ישלם מס בשיעור של 30% על מלא סכום הזכייה.

דוגמא לחישוב המס בזכייה בסכום של 70,000 ₪

  1. תקרת הפטור: 50,000 ₪

  2. הפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור כפול 2:  ₪ 40,000  = 2 X 20,000 

  3. גובה המס שינוכה: 12,000 ₪ (40,000 X 30% = 12,000).

  4. הסכום שישולם לזוכה יעמוד לפיכך ע"ס 58,000 ₪.

הערות

זכיות עד לסך 50,000 ₪ המשולמות בנקודות המכירה פטורות ממס. ניכוי מס במקור יבוצע ע"י מפעל הפיס רק בזכיות העולות ע"ס 50,000 ₪ והמשולמות במשרדי מפעל הפיס עצמו.

חיוב במס מבוצע בגין זכיה בטופס בודד בלבד.

מס על זכיות

ואלו הסכומים הפטורים ממס ואופן חישוב המס מעודכנים מיום 01/01/2014 ואילך:

סכום הזכייה אינו עולה על 50,000 ₪ - פטור מניכוי מס במקור (תקרת הפטור)

סכום הזכייה עולה על 60,720 ₪ ועד 100,000 ₪  - ינוכה מס חלקי.

סכום הזכייה עולה על 100,000 ₪ - ינוכה מס במקור בשיעור של 30% על מלא סכום הזכייה.