סטטיסטיקה למשחק צ'אנס

סטטיסטיקה למשחק צ'אנס של מפעל הפיס. התוצאות והמספרים החמים.
מה רואים פה?

עלה

הקלף
הופעה אחרונה
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
7
3
0
0
17
0
12
7
2
4
8
8
9
9
2
8
4
1
0
2
6
1
9
17
2
0
4
19
7
1
2
0
2
10
2
7
1
14
0
0
4
0
29
17
J
1
42
22
4
29
13
24
17
3
1
Q
6
0
7
0
1
11
21
2
5
4
K
8
2
2
10
17
3
21
4
9
11
A
0
12
18
0
6
0
8
13
3
2
מה רואים פה?

לב

הקלף
הופעה אחרונה
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
7
3
3
0
0
4
1
1
2
5
3
8
12
12
11
2
8
17
19
0
7
4
9
4
17
0
2
6
0
0
9
5
6
10
5
0
4
5
1
10
11
4
2
10
J
10
2
1
4
3
35
4
11
5
5
Q
1
26
7
4
12
2
4
3
4
1
K
29
2
19
0
9
21
6
0
3
15
A
0
1
35
0
4
10
3
16
4
0
מה רואים פה?

יהלום

הקלף
הופעה אחרונה
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
7
3
3
15
3
4
7
10
0
29
1
8
0
29
4
14
27
0
21
15
0
25
9
22
13
1
7
10
3
0
14
13
5
10
5
0
5
1
1
0
0
6
5
5
J
20
18
1
0
2
9
7
3
2
10
Q
4
5
0
1
10
3
0
3
10
21
K
9
5
3
6
16
3
20
26
6
4
A
1
0
5
12
12
13
4
0
1
1
מה רואים פה?

תילתן

הקלף
הופעה אחרונה
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
הופיע אחרי
7
5
4
2
5
10
8
18
10
6
3
8
1
12
5
0
9
16
14
4
1
1
9
9
2
2
2
3
9
14
4
0
2
10
7
3
11
0
13
10
4
0
30
4
J
2
37
2
0
1
15
8
11
14
1
Q
4
11
8
0
6
0
0
6
7
22
K
29
6
29
17
0
20
14
6
8
12
A
0
2
2
1
8
9
0
8
3
3