שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
120 הופעות
2
135 הופעות
3
136 הופעות
4
131 הופעות
5
127 הופעות
6
128 הופעות
7
145 הופעות
8
114 הופעות
9
136 הופעות
10
126 הופעות
11
112 הופעות
12
116 הופעות
13
126 הופעות
14
121 הופעות
15
123 הופעות
16
127 הופעות
17
126 הופעות
18
137 הופעות
19
114 הופעות
20
134 הופעות
21
120 הופעות
22
119 הופעות
23
122 הופעות
24
121 הופעות
25
130 הופעות
26
124 הופעות
27
107 הופעות
28
134 הופעות
29
109 הופעות
30
101 הופעות
31
124 הופעות
32
107 הופעות
33
122 הופעות
34
118 הופעות
35
128 הופעות
36
118 הופעות
37
114 הופעות
38
111 הופעות
39
126 הופעות
40
116 הופעות
41
141 הופעות
42
122 הופעות
43
118 הופעות
44
114 הופעות
45
121 הופעות
46
120 הופעות
47
114 הופעות
48
124 הופעות
49
106 הופעות
50
133 הופעות
51
110 הופעות
52
105 הופעות
53
108 הופעות
54
118 הופעות
55
103 הופעות
56
123 הופעות
57
115 הופעות
58
119 הופעות
59
125 הופעות
60
125 הופעות
61
130 הופעות
62
134 הופעות
63
125 הופעות
64
113 הופעות
65
121 הופעות
66
122 הופעות
67
125 הופעות
68
111 הופעות
69
120 הופעות
70
130 הופעות