שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
111 הופעות
2
119 הופעות
3
118 הופעות
4
136 הופעות
5
114 הופעות
6
143 הופעות
7
114 הופעות
8
135 הופעות
9
125 הופעות
10
120 הופעות
11
130 הופעות
12
131 הופעות
13
112 הופעות
14
112 הופעות
15
114 הופעות
16
110 הופעות
17
112 הופעות
18
124 הופעות
19
137 הופעות
20
120 הופעות
21
111 הופעות
22
124 הופעות
23
122 הופעות
24
103 הופעות
25
117 הופעות
26
133 הופעות
27
110 הופעות
28
130 הופעות
29
131 הופעות
30
120 הופעות
31
112 הופעות
32
124 הופעות
33
133 הופעות
34
122 הופעות
35
108 הופעות
36
116 הופעות
37
102 הופעות
38
129 הופעות
39
105 הופעות
40
110 הופעות
41
126 הופעות
42
111 הופעות
43
142 הופעות
44
122 הופעות
45
138 הופעות
46
116 הופעות
47
118 הופעות
48
118 הופעות
49
137 הופעות
50
129 הופעות
51
112 הופעות
52
125 הופעות
53
133 הופעות
54
123 הופעות
55
126 הופעות
56
114 הופעות
57
123 הופעות
58
110 הופעות
59
134 הופעות
60
112 הופעות
61
123 הופעות
62
122 הופעות
63
102 הופעות
64
111 הופעות
65
125 הופעות
66
147 הופעות
67
109 הופעות
68
126 הופעות
69
140 הופעות
70
127 הופעות