שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
127 הופעות
2
119 הופעות
3
127 הופעות
4
132 הופעות
5
123 הופעות
6
125 הופעות
7
137 הופעות
8
115 הופעות
9
139 הופעות
10
113 הופעות
11
112 הופעות
12
121 הופעות
13
131 הופעות
14
107 הופעות
15
120 הופעות
16
134 הופעות
17
120 הופעות
18
133 הופעות
19
121 הופעות
20
128 הופעות
21
120 הופעות
22
126 הופעות
23
113 הופעות
24
119 הופעות
25
140 הופעות
26
131 הופעות
27
107 הופעות
28
128 הופעות
29
125 הופעות
30
110 הופעות
31
117 הופעות
32
111 הופעות
33
114 הופעות
34
113 הופעות
35
121 הופעות
36
101 הופעות
37
112 הופעות
38
115 הופעות
39
121 הופעות
40
135 הופעות
41
131 הופעות
42
125 הופעות
43
116 הופעות
44
126 הופעות
45
115 הופעות
46
121 הופעות
47
121 הופעות
48
126 הופעות
49
103 הופעות
50
126 הופעות
51
109 הופעות
52
106 הופעות
53
109 הופעות
54
124 הופעות
55
121 הופעות
56
128 הופעות
57
118 הופעות
58
115 הופעות
59
124 הופעות
60
125 הופעות
61
115 הופעות
62
138 הופעות
63
131 הופעות
64
106 הופעות
65
123 הופעות
66
134 הופעות
67
139 הופעות
68
106 הופעות
69
118 הופעות
70
138 הופעות